Повідомлення

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПРАТ "Каракубське ХПП" 25.04.2013р

[11.03.2013]
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО”, код ЕДРПОУ 00957519, місцезнаходження: 87252 Україна, Донецька область, с. Роздольне, Старобешівський район, вул. Чкалова, буд. 96 (далі – «Товариство») повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2013 року о 14-00 годині за адресою: 87252 Україна, Донецька область, с. Роздольне, Старобешівський район, вул. Чкалова, буд. 96, кімната 1 з наступним порядком денним: 1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. 2. Обрання членів лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів. 3. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 4. Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства. 5. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 6. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 7. Обрання Ревізора Товариства. 8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів. Реєстрація акціонерів для участі в зборах проводиться згідно переліку акціонерів Товариства, складеного станом на 24-00 годину 19 квітня 2013 року (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, затверджену Наглядовою радою Товариства). Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитися в місці проведення зборів акціонерів (за адресою: 87252 Україна, Донецька область, с. Роздольне, Старобешівський район, вул. Чкалова, буд. 96, кімната 1) 25 квітня 2013 року з 12-00 до 13-30 за місцевим часом. Акціонерам потрібно мати при собі документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів - документи, які підтверджують їх повноваження згідно з діючим законодавством України. З матеріалами до загальних зборів можна ознайомитися за телефоном (062 53) 2-23-77 і (062 53) 2-14-77 . З повагою, Голова Правління ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО” ________________________________ Костяк П.М.

Назад