Повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ПРАТ "Каракубське ХПП"

[11.03.2013]
27 квітня 2012 року Паша Ольгу Романовну призначено головою ревізійної комісії. Рішення прийняте на засіданні ревізійної комісії, згідно протоколу №1 від 27.04.2012р. Посадова особа непогашеної судімості не має. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє ПІЦП 239960шт - 4,9437% від Статутного капіталу ПРАТ. Попередня посада: секретар правління. Термін обрання: три роки.

Назад