Повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ "Каракубське хлібоприймальне підприємство"

[25.04.2013]
24 квітня 2013 року Костяк Петра Михайловича звільнено з посади голови правління ПРАТ «Каракубське ХПП». Рішення прийняте на засіданні Наглядової ради, згідно протоколу №4 від 24.04.2013р, на підставі Статуту Товариства та положення про правління. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судімості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа володіє ПІЦП 0шт - 0% від Статутного капіталу ПРАТ. Посадова особа перебувала на посаді голови правління чотирнадцять років. 24 квітня 2013 року Паша Сергія Антоновича звільнено з посади першого заступника голови правління ПРАТ «Каракубське ХПП». Рішення прийняте на засіданні Наглядової ради, згідно протоколу №4 від 24.04.2013р, на підставі Статуту Товариства та положення про правління. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судімості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа володіє ПІЦП 0шт - 0% від Статутного капіталу ПРАТ. Посадова особа перебувала на посаді першого заступника голови правління три місяця. 24 квітня 2013 року Джарти Оксану Миколаївну звільнено з посади член правління – головний бухгалтер ПРАТ «Каракубське ХПП». Рішення прийняте на засіданні Наглядової ради, згідно протоколу №4 від 24.04.2013р., на підставі Статуту Товариства та положення про правління. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судімості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа володіє ПІЦП 0шт - 0% від Статутного капіталу ПРАТ. Посадова особа перебувала на посаді члена правління – головний бухгалтер три роки. 24 квітня 2013 року Талах Тетяну Георгіївну звільнено з посади секретар правління ПРАТ «Каракубське ХПП». Рішення прийняте на засіданні Наглядової ради, згідно протоколу №4 від 24.04.2013р, на підставі Статуту Товариства та положення про правління. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судімості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа володіє ПІЦП 0шт - 0% від Статутного капіталу ПРАТ. Посадова особа перебувала на посаді секретар правління один рік. 24 квітня 2013 року Маленко Наталю Іванівну звільнено з посади член правління ПРАТ «Каракубське ХПП». Рішення прийняте на засіданні Наглядової ради, згідно протоколу №4 від 24.04.2013р, на підставі Статуту Товариства та положення про правління. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судімості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа володіє ПІЦП 0шт - 0% від Статутного капіталу ПРАТ. Посадова особа перебувала на посаді члена правління чотири роки. 24 квітня 2013 року Корнійко Дмитра Михайловича призначено на посаду голови правління Товариства. Рішення прийняте на засіданні Наглядової ради, згідно протоколу №4 від 24.04.2013р на підставі Стату Товариства. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судімості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа володіє ПІЦП 0шт - 0% від Статутного капіталу ПРАТ. Протягом своєї діяльності обіймав посади: менеджер по закупівлі ТОВ «Азовська продовольча компанія», менеджер по закупівлі ПІІ «Серна» , представник регіональний в Донецькій області ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна». Строк обрання: три роки. 24 квітня 2013 року Мірошніченко Івана Володимировича призначено на посаду члена правління Товариства. Рішення прийняте на засіданні Наглядової ради, згідно протоколу №4 від 24.04.2013р на підставі Статуту Товариства. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судімості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа володіє ПІЦП 0шт - 0% від Статутного капіталу ПРАТ. Протягом своєї діяльності обіймав посади: Генеральний директор ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна». Строк обрання: три роки. 24 квітня 2013 року Вахель Юрія Володимировича призначено на посаду члена правління Товариства. Рішення прийняте на засіданні Наглядової ради, згідно протоколу №4 від 24.04.2013р на підставі Статуту Товариства. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судімості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа володіє ПІЦП 0шт - 0% від Статутного капіталу ПРАТ. Протягом своєї діяльності обіймав посади: Директор з юридичних питань та розвитку бізнесу ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна». Строк обрання: три роки. 24 квітня 2013 року Скрипченко Ольгу Василівну призначено на посаду члена правління Товариства. Рішення прийняте на засіданні Наглядової ради, згідно протоколу №4 від 24.04.2013р на підставі Статуту Товариства. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судімості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа володіє ПІЦП 0шт - 0% від Статутного капіталу ПРАТ. Протягом своєї діяльності обіймала посади: Фінансовий директор ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна». Строк обрання: три роки. 24 квітня 2013 року Джарти Оксану Миколаївну призначено на посаду члена правління – головного бухгалтера Товариства. Рішення прийняте на засіданні Наглядової ради, згідно протоколу №4 від 24.04.2013р на підставі Статуту Товариства. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судімості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа володіє ПІЦП 0шт - 0% від Статутного капіталу ПРАТ. Протягом своєї діяльності обіймала посади: бухгалтер МПП «Здоровье», економіст, головний бухгалтер ПРАТ «Каракубське ХПП» Строк обрання: три роки. Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Голова правління Корнійко Дмитро Михайлович

Назад