Повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ "Каракубське ХПП"

[24.05.2013]
24 травня 2013 року Роберт ван дер Зальма призначено на посаду Голови Наглядової ради зі складу членів наглядової ради, яка була обрана вищим органом Товариства - загальними зборами. Рішення прийняте на засіданні наглядової ради, згідно протоколу №5 від 24.05.2013р, на підставі Статуту Товариства. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судімості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа володіє ПІЦП 0шт - 0% від Статутного капіталу ПРАТ. Протягом своєї діяльності обіймав посади: Головний фінансовий менеджер групи, компанія Нобл Ресорсіз Лтд. Строк обрання: три роки.

Назад