Повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ «Каракубське хлібоприймальне підприємство»

[29.07.2013]
29 липня 2013 року Мірошніченко Івана Володимировича звільнено з посади член правління ПРАТ «Каракубське хлібоприймальне підприємство». Рішення прийняте на засіданні Наглядової ради, згідно протоколу №6 від 29.07.2013р, на підставі Статуту Товариства та положення про правління. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судімості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа володіє ПІЦП 0шт - 0% від Статутного капіталу ПРАТ. Посадова особа перебувала на посаді члена правління три місяці. 29 липня 2013 року Осадчука Володимира Ілліча призначено на посаду члена правління Товариства. Рішення прийняте на засіданні Наглядової ради, згідно протоколу №6 від 29.07.2013р на підставі Статуту Товариства. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судімості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа володіє ПІЦП 0шт - 0% від Статутного капіталу ПРАТ. Протягом своєї діяльності обіймав посади: Менеджер в оптовій торгівлі торгівельного ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна». Строк обрання: три роки.

Назад