Повідомлення

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25% активів ПрАТ "Каракубське хлібоприймальне підприємство", 2400,0 тис.грн

[19.09.2013]
Приватне акціонерне товариство «Каракубське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ – 00957519) повідомляє про отримання 19.09.2013 року частини кредиту в сумі 2400,0 тис. грн. на підставі доповнення №4 від 20.05.2013 року до договору про надання кредитної лінії від 18.07.2012р Датою прийняття рішення про одержання кредиту ПрАТ «Каракубське хлібоприймальне підприємство» є дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів, а саме 25.04.2013 року. Загальними зборами акціонерів було прийняте рішення про отримання кредиту (протокол №17 від 24.04.2013р.) 20.05.2013 року ПрАТ «Каракубське хлібоприймальне підприємство» було підписано доповнення №4 до договору про надання кредитної лінії від 18.07.2012р, згідно якого Товариство має право отримати банківський кредит на суму, яка не перевищує гривневий еквівалент 375000,00 доларів (3 000 000,00грн). Вартість чистих активів станом на 01.01.2013 року складає 7567,0 тис. грн., співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок року складає 39,65% . 19.09.2013 року ПрАТ «Каракубське хлібоприймальне підприємство» отримало частину кредиту в сумі 2400,0 тис грн. терміном на два тиждня з 19.09.2013 року до 03.10.2013р, процентна ставка – 7.5%. Розмір отриманої частини до загального розміру кредиту складає 80.00%. 19.09.2013 року ПрАТ «Каракубське хлібоприймальне підприємство» повернуло сьому частину кредиту отриманого 05.09.2013 року у розмірі 2000,0 тис грн. терміном на два тижні з 05.09.2013 року до 19.09.2013р. Кредитором є ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575), місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 Забезпечення кредиту – гарантія видана Noble Group Limited (Бермудські острови) у формі і за змістом прийнятними для Банку. Цільове призначення коштів отриманих за кредитами - фінансування потреби в обігових коштах в межах, дозволених українським законодавством, в тому числі нормативними актами Національного банку України. Термін дії договору про надання кредитної лінії від 18.07.2012 року до 15.03.2014 року (20 місяців). Процентна ставка за Кредитами в гривнях з фіксованим терміном повернення узгоджується з банком на дату оформлення заявки на кредит.

Назад