Повідомлення

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів ПрАТ «Каракубське хлібоприймальне підприємство»,2900,0 тис. грн.

[30.04.2014]
Приватне акціонерне товариство «Каракубське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ – 00957519) повідомляє про отримання 29.04.2014 року четвертої частини кредиту в сумі 2900,0 тис. грн. на підставі доповнення №5 від 14.03.2014 року до договору про надання кредитної лінії від 18.07.2012р Датою прийняття рішення про одержання кредиту ПрАТ «Каракубське хлібоприймальне підприємство» є дата проведення чергових загальних зборів акціонерів, а саме 24.04.2014 року. Загальними зборами акціонерів було прийняте рішення про отримання кредиту (протокол №18 від 24.04.2014р.) 14.03.2014 року ПрАТ «Каракубське хлібоприймальне підприємство» було підписано доповнення №5 про пролонгацію договору про надання кредитної лінії від 18.07.2012р, згідно якого Товариство має право отримати банківський кредит на суму, яка не перевищує гривневий еквівалент 375000,00 доларів (3 000 000,00грн). Вартість чистих активів станом на 01.01.2014 року складає 8855,0 тис. грн., співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок року складає 33,88% . 29.04.2014 року ПрАТ «Каракубське хлібоприймальне підприємство» отримало четверту частину кредиту, згідно доповнення №5 про пролонгацію договору про надання кредитної лінії від 18.07.2012р, в сумі 2900,0 тис грн. терміном на чотирнадцять днів з 29.04.2014 року до 13.05.2014р, процентна ставка – 15 %. Розмір отриманої частини до загального розміру кредиту складає 96,67%. 29.04.2014 року ПрАТ «Каракубське хлібоприймальне підприємство» повернуло третю частину кредиту отриманого 22.04.2014 року у розмірі 2900,0 тис грн. терміном на сім днів з 22.04.2014 року до 29.04.2014р., на підставі доповнення №5 від 14.03.2014 року до договору про надання кредитної лінії від 18.07.2012р. Кредитором є ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575), місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 23а. Забезпечення кредиту – гарантія видана Noble Group Limited (Бермудські острови) у формі і за змістом прийнятними для Банку. Цільове призначення коштів отриманих за кредитами - фінансування потреби в обігових коштах в межах, дозволених українським законодавством, в тому числі нормативними актами Національного банку України. Термін дії договору про надання кредитної лінії від 18.07.2012 року до 30.05.2014 року (22 місяця). Процентна ставка за Кредитами в гривнях з фіксованим терміном повернення узгоджується з банком на дату оформлення заявки на кредит.

Назад