Повідомлення

Відомості про одержання кредиту на сумму, що перевищує 25 відсотків активів ПрАТ «Каракубське хлібоприймальне підприємство»,3400 тис. грн.

[03.06.2014]
Приватне акціонерне товариство «Каракубське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ – 00957519) повідомляє про отримання 30.05.2014 року першої частини кредиту в сумі 3400,0 тис. грн. на підставі доповнення №6 від 16.05.2014 року до договору про надання кредитної лінії від 18.07.2012р Датою прийняття рішення про одержання кредиту ПрАТ «Каракубське хлібоприймальне підприємство» є дата проведення чергових загальних зборів акціонерів, а саме 24.04.2014 року. Загальними зборами акціонерів було прийняте рішення про отримання кредиту (протокол №18 від 24.04.2014р.) 16.05.2014 року ПрАТ «Каракубське хлібоприймальне підприємство» було підписано доповнення № 6 про пролонгацію договору про надання кредитної лінії від 18.07.2012р, згідно якого Товариство має право отримати банківський кредит на суму, яка не перевищує гривневий еквівалент 375000,00 доларів ( 4300 000,00грн ). Вартість чистих активів станом на 01.01.2014 року складає 6224,0 тис. грн., співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок року складає 48,56% . 30.05.2014 року ПрАТ «Каракубське хлібоприймальне підприємство» отримало першу частину кредиту, згідно доповнення № 6 про пролонгацію договору про надання кредитної лінії від 18.07.2012р, в сумі 3400,0 тис грн. терміном на двадцять сім днів з 30.05.2014 року до 27.06.2014р, процентна ставка – 17 %. Розмір отриманої частини до загального розміру кредиту складає 79,07%. 30.05.2014 року ПрАТ «Каракубське хлібоприймальне підприємство» повернуло останню частину кредиту отриманого 13.05.2014 року у розмірі 3400,0 тис грн. терміном на сімнадцять днів з 13.05.2014 року до 30.05.2014р., на підставі доповнення №5 від 14.03.2014 року до договору про надання кредитної лінії від 18.07.2012р. Кредитором є ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575), місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 23а. Забезпечення кредиту – гарантія видана Noble Group Limited (Бермудські острови) у формі і за змістом прийнятними для Банку. Цільове призначення коштів отриманих за кредитами - фінансування потреби в обігових коштах в межах, дозволених українським законодавством, в тому числі нормативними актами Національного банку України. Термін дії договору про надання кредитної лінії від 18.07.2012 року до 29.05.2015 року (34 місяця). Процентна ставка за Кредитами в гривнях з фіксованим терміном повернення узгоджується з банком на дату оформлення заявки на кредит.

Назад