Повідомлення

Повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ "КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" 30 жовтня 2014року.

[25.09.2014]
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО”, код ЕДРПОУ 00957519, місцезнаходження: 87252 Україна, Донецька область, с. Роздольне, Старобешівський район, вул. Чкалова, буд. 96 (далі – «Товариство») повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 жовтня 2014 року о 14-00 годині за адресою: 87252 Україна, Донецька область, с. Роздольне, Старобешівський район, вул. Чкалова, буд. 96, кімната 1 з наступним порядком денним: 1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. 2. Обрання членів лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів. 3. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 4. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Реєстрація акціонерів для участі в зборах проводиться згідно переліку акціонерів Товариства, складеного станом на 24-00 годину 24 жовтня 2014 року (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, затверджену Наглядовою радою Товариства). Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитися в місці проведення зборів акціонерів (за адресою: 87252 Україна, Донецька область, с. Роздольне, Старобешівський район, вул. Чкалова, буд. 96, кімната 1) 30 жовнтя 2014 року з 12-00 до 13-30 за місцевим часом. Акціонерам потрібно мати при собі документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів - документи, які підтверджують їх повноваження згідно з діючим законодавством України. З матеріалами до загальних зборів можна ознайомитися за телефоном (062 53) 2-23-77 і (062 53) 2-14-77. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Бюлетень. Цінні папери України» 24 вересня 2014р. № 179 Корнійко Д.М. Голова Правління ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО”

Назад