Повідомлення

Відомості про одержання кредиту на сумму, що перевищує 25 відсотків активів ПрАТ «Каракубське хлібоприймальне підприємство»,4350,0 тис грн.

[27.02.2015]
Приватне акціонерне товариство «Каракубське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ – 00957519) повідомляє про отримання 27.02.2015 року шостої частини кредиту в сумі 4350,0 тис. грн. на підставі доповнення №6 від 16.05.2014 року до договору про надання кредитної лінії від 18.07.2012р Датою прийняття рішення про одержання кредиту ПрАТ «Каракубське хлібоприймальне підприємство» є дата проведення чергових загальних зборів акціонерів, а саме 24.04.2014 року. Загальними зборами акціонерів було прийняте рішення про отримання кредиту (протокол №18 від 24.04.2014р.) 16.05.2014 року ПрАТ «Каракубське хлібоприймальне підприємство» було підписано доповнення № 6 про пролонгацію договору про надання кредитної лінії від 18.07.2012р, згідно якого Товариство має право отримати банківський кредит на суму, яка не перевищує гривневий еквівалент 375000,00 доларів ( 9220 000,00грн ). Станом на 01.01.2015 року вартість чистих активів складає 5493,0 тис. грн., вартість активів складає 9220,0 тис. грн.,співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок року складає 100,0 % . 27.02.2015 року ПрАТ «Каракубське хлібоприймальне підприємство» отримало шосту частину кредиту, згідно доповнення № 6 про пролонгацію договору про надання кредитної лінії від 18.07.2012р, в сумі 4350,0 тис грн. терміном на один місяць з 27.02.2015 року до 27.03.2015р, процентна ставка – 22 %. Розмір отриманої частини до загального розміру кредиту складає 47,18%. 27.02.2015 року ПрАТ «Каракубське хлібоприймальне підприємство» повернуло третю частину кредиту отриманого 29.08.2014 року у розмірі 3400,0 тис грн. терміном на шість місяців з 29.08.2014 року до 27.02.2015 року. Кредитором є ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575), місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 23а. Забезпечення кредиту – гарантія видана Noble Group Limited (Бермудські острови) у формі і за змістом прийнятними для Банку. Цільове призначення коштів отриманих за кредитами - фінансування потреби в обігових коштах в межах, дозволених українським законодавством, в тому числі нормативними актами Національного банку України. Термін дії договору про надання кредитної лінії від 18.07.2012 року до 29.05.2015 року (34 місяця). Процентна ставка за Кредитами в гривнях з фіксованим терміном повернення узгоджується з банком на дату оформлення заявки на кредит.

Назад