Повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ПРАТ "Каракубське ХПП"

[28.04.2012]
Призначено головою наглядової ради Таволжанського Юрія Петровича. Частка в статутному капіталі - 13,2144% Посадова особа Тов. непогашеної судимості не має. Рішення прийнято 27.04.2012 року на чергових загальних зборах (кворум 65,5297%) Приватного акціонерного товариства «Каракубське хлібоприймальне підприємство» згідно протоколу № 15. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє ПІЦП 641 410 шт. – 13,2144% від Статутного капіталу ПРАТ. Попередня посада: директор ТОВ «Анадольпродукт». Обіймала протягом своєї діяльності посади: директора. Термін обрання: невизначений згідно Статуту товариства. Призначено членом наглядової ради Балабанова Віктора Олександровича. Частка в статутному капіталі - 3,3611% Посадова особа Тов. непогашеної судимості не має. Рішення прийнято 27.04.2012 року на чергових загальних зборах (кворум 65,5297% ) Приватного акціонерного товариства «Каракубське хлібоприймальне підприємство» згідно протоколу № 15. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє ПІЦП 163143 шт. – 3,3611% від Статутного капіталу ПРАТ. Попередня посада: Старший майстер ПРАТ «Каракубське ХПП». Обіймала протягом своєї діяльності посади: старшого майстра. Термін обрання: невизначений згідно Статуту товариства. Призначено членом наглядової ради Коваленко Леоніда Георгієвича. Частка в статутному капіталі - 0,0412% Посадова особа Тов. непогашеної судимості не має. Рішення прийнято 27.04.2012 року на чергових загальних зборах (кворум 65,5297%) Приватного акціонерного товариства «Каракубське хлібоприймальне підприємство» згідно протоколу № 15. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє ПІЦП 2000 шт. -0,0412% від Статутного капіталу ПРАТ. Попередня посада: Каракубское Х/П водій.. Обіймала протягом своєї діяльності посади: водія. Термін обрання: невизначений згідно Статуту товариства. Призначено членом наглядової ради Карачинську Антоніну Степанівну. Частка в статутному капіталі -0,0536% Посадова особа Тов. непогашеної судимості не має. Рішення прийнято 27.04.2012 року на чергових загальних зборах (кворум 65,5297%) Приватного акціонерного товариства «Каракубське хлібоприймальне підприємство» згідно протоколу № 15. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє ПІЦП 2600 шт. – 0,0536% від Статутного капіталу ПРАТ. Попередня посада: Технік-нормувальник ПРАТ «Каракубське ХПП». Обіймала протягом своєї діяльності посади: бухгалтера. Термін обрання: невизначений згідно Статуту товариства. Призначено членом наглядової ради Костяк Сергія Петровича. Частка в статутному капіталі - 5,0999% Посадова особа Тов. непогашеної судимості не має. Рішення прийнято 27.04.2012 року на чергових загальних зборах (кворум 65,5297% ) Приватного акціонерного товариства «Каракубське хлібоприймальне підприємство» згідно протоколу № 15. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє ПІЦП 247545 шт.-5,0999% від Статутного капіталу ПРАТ. Попередня посада: ПРАТ «Каракубське ХПП» - лаборант. Обіймала протягом своєї діяльності посади: начальника лабораторії. Термін обрання: невизначений згідно Статуту товариства. Звільнено з посади голови наглядової ради Таволжанського Юрія Петровича. Частка в статутному капіталі - 13,2144 Посадова особа Тов. непогашеної судимості не має. Рішення прийнято 27.04.2012 року на чергових загальних зборах (кворум 65,5297% ) Приватного акціонерного товариства «Каракубське хлібоприймальне підприємство» згідно протоколу № 15. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє ПІЦП 641410 шт. – 13,2144% від Статутного капіталу ПРАТ. Пропрацював на посаді 5 років Звільнено з посади члена наглядової ради Балабанова Віктора Олександровича. Частка в статутному капіталі - 3,3611% Посадова особа Тов. непогашеної судимості не має. Рішення прийнято 27.04.2012 року на чергових загальних зборах (кворум 65,5297% ) Приватного акціонерного товариства «Каракубське хлібоприймальне підприємство» згідно протоколу № 15. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє ПІЦП 163143 шт. – 3,3611% від Статутного капіталу ПРАТ. Пропрацював на посаді 5 років. Звільнено з посади члена наглядової ради Коваленко Леоніда Георгієвича. Частка в статутному капіталі - 0,0412% Посадова особа Тов. непогашеної судимості не має. Рішення прийнято 27.04.2012 року на чергових загальних зборах (кворум 65,5297% ) Приватного акціонерного товариства «Каракубське хлібоприймальне підприємство» згідно протоколу № 15. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє ПІЦП 2000 шт. -0,0412% від Статутного капіталу ПРАТ. Пропрацював на посаді 3 роки. Звільнено з посади член наглядової ради Карачинську Антоніну Степанівну. Частка в статутному капіталі - 0,0536% Посадова особа Тов. непогашеної судимості не має. Рішення прийнято 27.04.2012 року на чергових загальних зборах (кворум 65,5297%) Приватного акціонерного товариства «Каракубське хлібоприймальне підприємство» згідно протоколу № 15. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє ПІЦП 2600 шт. – 0,0536% від Статутного капіталу ПРАТ. Пропрацював на посаді 3 роки. Звільнено з посади член наглядової ради Костяк Сергія Петровича. Частка в статутному капіталі - 5,0999% Посадова особа Тов. непогашеної судимості не має. Рішення прийнято 27.04.2012 року на чергових загальних зборах (кворум 65,5297%) Приватного акціонерного товариства «Каракубське хлібоприймальне підприємство» згідно протоколу № 15. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє ПІЦП 247545 шт. – 5,0999% від Статутного капіталу ПРАТ. Пропрацював на посаді 1 рік. Призначено членом ревізійної комісії Паша Ольгу Романівну. Частка в статутному капіталі - 4,9437% Посадова особа Тов. непогашеної судимості не має. Рішення прийнято 27.04.2012 року на чергових загальних зборах (кворум 65,5297%) Приватного акціонерного товариства «Каракубське хлібоприймальне підприємство» згідно протоколу № 15. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє ПІЦП 239960 шт. – 4,9437% від Статутного капіталу ПРАТ. Попередня посада: Головний бухгалтер ПРАТ «Каракубське ХПП». Обіймала протягом своєї діяльності посади: головного бухгалтера. Термін обрання: 3 роки. Призначено членом ревізійної комісії Попову Єлизавету Володимирівну. Частка в статутному капіталі - 0,0198% Посадова особа Тов. непогашеної судимості не має. Рішення прийнято 27.04.2012 року на чергових загальних зборах (кворум 65,5297%) Приватного акціонерного товариства «Каракубське хлібоприймальне підприємство» згідно протоколу № 15. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє ПІЦП 960 шт. – 0,0198% від Статутного капіталу ПРАТ. Попередня посада: бухгалтер ПРАТ «Каракубське ХПП». Обіймала протягом своєї діяльності посади: бухгалтера, комірника. Термін обрання: 3 роки. Призначено членом ревізійної комісії Корень Ольгу Антонівну. Частка в статутному капіталі - 0,0923% Посадова особа Тов. непогашеної судимості не має. Рішення прийнято 27.04.2012 року на чергових загальних зборах (кворум 65,5297%) Приватного акціонерного товариства «Каракубське хлібоприймальне підприємство» згідно протоколу № 15. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє ПІЦП 4480 шт. – 0,0923% від Статутного капіталу ПРАТ. Попередня посада: лаборант ПРАТ «Каракубське ХПП». Обіймала протягом своєї діяльності посади: лаборанта. Термін обрання: 3 роки. Звільнено з посади голови ревізійної комісії Хуруджи Марію Петрівну. Частка в статутному капіталі - 0,0618% Посадова особа Тов. непогашеної судимості не має. Рішення прийнято 27.04.2012 року на чергових загальних зборах (кворум 65,5297%) Приватного акціонерного товариства «Каракубське хлібоприймальне підприємство» згідно протоколу № 15. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє ПІЦП 3000 шт. – 0,0618% від Статутного капіталу ПРАТ. Пропрацювала більше 1 року. Звільнено з посади члена ревізійної комісії Гугля Антоніну Геннадіївну. Частка в статутному капіталі - 0% Посадова особа Тов. непогашеної судимості не має. Рішення прийнято 27.04.2012 року на чергових загальних зборах (кворум 65,5297%) Приватного акціонерного товариства «Каракубське хлібоприймальне підприємство» згідно протоколу № 15. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє ПІЦП 0 шт. – 0 від Статутного капіталу ПРАТ. Пропрацювала на посаді 3 роки. Звільнено з посади члена ревізійної комісії Талах Тетяну Георгіївну. Частка в статутному капіталі - 0% Посадова особа Тов. непогашеної судимості не має. Рішення прийнято 27.04.2012 року на чергових загальних зборах (кворум 65,5297%) Приватного акціонерного товариства «Каракубське хлібоприймальне підприємство» згідно протоколу № 15. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє ПІЦП 0 шт. - 0% від Статутного капіталу ПРАТ. Пропрацювала на посаді 3 роки Призначено секретарем правління Талах Тетяну Георгіївну. Частка в статутному капіталі - 0% Посадова особа Тов. непогашеної судимості не має. Рішення прийнято 27.04.2012 року на засіданні наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Каракубське хлібоприймальне підприємство» згідно протоколу № 5. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє ПІЦП 0 шт. - 0% від Статутного капіталу ПРАТ. Термін обрання: 3 роки. Звільнено з посади секретаря правління Паша Ольгу Романівну. Частка в статутному капіталі - 4,9437% Посадова особа Тов. непогашеної судимості не має. Рішення прийнято 27.04.2012 року на асіданні наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Каракубське хлібоприймальне підприємство» згідно протоколу № 5. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє ПІЦП 239960 шт. – 4,9437% від Статутного капіталу ПРАТ. Попередня посада: Головний бухгалтер ПРАТ «Каракубське ХПП». Обіймала протягом своєї діяльності посади: головного бухгалтера. Пропрацювала на посаді 1 рік. Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає. що вона несе відповідальність згідно законодавства: Голова правління Костяк Петро Михайлович

Назад